ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

  • Vision
  • Missions
  • ITA65
  • Core,Value
  • ITA01

ข่าวกิจกรรมx
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2/9/2565 10:10:02
รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 23/8/2565 15:39:27
ใบลานิสิต-มพ. 2/8/2565 9:11:38
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/7/2565 14:03:16
บทปฏิบัติการรายวิชาการบำบัดโรคเบื้องต้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/7/2565 12:18:17
การเตรียมการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 12/7/2565 12:17:35
การให้บริการงานคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/7/2565 12:16:42
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมิถุนายน 2565 11/7/2565 17:32:41
คู่มือปฏิบัติงาน บทปฏิบัติการรายวิชาการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 7/7/2565 13:00:15
คู่มือปฏิบัติงาน บทปฏิบัติการ รายวิชา เภสัชวิทยาจีน 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 7/7/2565 12:58:27
Page 1 of 12 (111 items)Prev1234567101112Next
x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่ง คณะสาธาณรสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและนวัฒตกรรม ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8/8/2565 15:54:41
คำสั่ง คณะสาธาณรสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกิจการนิสิต ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8/8/2565 15:53:27
คำสั่ง คณะสาธาณรสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8/8/2565 15:52:06
คำสั่ง คณะสาธาณรสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุรภาพการศึกาาระดับหลักสูตร ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8/8/2565 15:50:51
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8/8/2565 15:49:18
คำสั่ง คณะสาธาณรสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1/8/2565 14:54:53
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ 1/8/2565 14:46:18
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการสารเคมีและขยะอันตรายในห้องปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 19/5/2565 15:30:41
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา 19/5/2565 15:28:02
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะสาธารรศุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19/5/2565 15:23:10
Page 1 of 7 (70 items)Prev1234567Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศแผนซื้อจ้าง 2565 ครั้งที่ 7 30/8/2565 12:54:21
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 12/7/2565 9:43:54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 12/7/2565 9:42:36
ประกาศแผนซื้อจ้าง 2565 ครั้งที่ 6 6/7/2565 8:50:13
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครั้งที่ 5 26/5/2565 16:25:55
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครั้งที่ 4 2/5/2565 11:31:46
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านงานพัสดุปีงบประมาณ 2564 17/3/2565 17:02:10
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ที่ 3 16/3/2565 15:12:47
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส ที่ 4 16/3/2565 15:10:35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564 16/3/2565 15:04:26
Page 1 of 5 (49 items)Prev12345Next
x
รับสมัครงาน 
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 7/3/2565 16:08:46
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 7/3/2565 16:07:06
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 30/8/2564 15:02:17
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 25/8/2564 9:38:06
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25/8/2564 9:32:41
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18/8/2564 12:57:18
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตําแหน่ง อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 9/3/2564 14:33:47
รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 6/10/2563 16:25:10
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 17/4/2563 20:12:24
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:21:29
Page 1 of 2 (13 items)Prev12Next

ความรู้สู่ชุมชน


อ่านข่าวทั้งหมด
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่