ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 26/9/2565 15:43:58 การวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 26/9/2565 15:42:16 การวิจัย
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 26/9/2565 9:44:38 การวิจัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน “ผ่านการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน” 26/9/2565 9:13:58 การผลิตบัญฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ผ่านการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 26/9/2565 9:12:17 การผลิตบัญฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและเข็มวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2565 23/9/2565 16:52:32 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล 24 กันยายน" 23/9/2565 13:38:10 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ประกาศิต ทอนช่วย 23/9/2565 11:51:56 การบริการวิชาการ
กิจกรรม“ต้อนรับนิสิตใหม่สร้างสรรค์ ประจำปี 2565” 13/9/2565 16:56:47 การบริการวิชาการ
คณะสาธาณรสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” 7/9/2565 9:54:39 การบริการวิชาการ
Page 1 of 41 (409 items)Prev1234567394041Next
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่