ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)
การจัดการความรู้ตามนโยบาย No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

                  (รอบ 6 เดือน 2566)


© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่