ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


พ.ศ. 2565

- กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2565
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่