ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

  • Missions
  • Core,Value
  • ITA01

ข่าวกิจกรรมx
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนกันยายน 2565 24/11/2565 9:20:46
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 24/11/2565 9:15:16
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/10/2565 10:36:59
5031-191065-ขอรายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงรอบ 12 เดือนและรายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ2565 21/10/2565 10:33:15
แผนความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 21/10/2565 10:30:44
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะสาธารณสุขสาสตร์ พ.ศ. 2566-2570 21/10/2565 10:26:01
แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21/10/2565 10:24:29
รายงานกิจการประจำเดือน ก.ย. 65 7/10/2565 16:13:06
รายงานกิจการประจำเดือน ส.ค. 65 7/10/2565 16:12:15
รายงานกิจการประจำเดือน ก.ค. 65 7/10/2565 16:11:20
Page 1 of 13 (121 items)Prev1234567111213Next
x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาอาสาสมัครสาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566 28/11/2565 16:15:48
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของตำแหน่งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565 11/11/2565 16:46:21
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธาารณสุข พ.ศ.2564 11/11/2565 16:42:01
ประกาศแผน ปี 2566 ครั้งที่ 1 7/10/2565 15:14:38
คำสั่ง คณะสาธาณรสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและนวัฒตกรรม ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8/8/2565 15:54:41
คำสั่ง คณะสาธาณรสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกิจการนิสิต ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8/8/2565 15:53:27
คำสั่ง คณะสาธาณรสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8/8/2565 15:52:06
คำสั่ง คณะสาธาณรสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุรภาพการศึกาาระดับหลักสูตร ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8/8/2565 15:50:51
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8/8/2565 15:49:18
คำสั่ง คณะสาธาณรสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1/8/2565 14:54:53
Page 1 of 8 (74 items)Prev12345678Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 4 29/11/2565 9:49:20
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 3 19/10/2565 11:28:28
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 19/10/2565 11:21:07
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 18/10/2565 10:04:59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 18/10/2565 10:03:48
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 18/10/2565 10:09:33
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนสิงหาคม-2565 18/10/2565 9:46:25
ประกาศแผนซื้อจ้าง 2565 ครั้งที่ 7 30/8/2565 12:54:21
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 12/7/2565 9:43:54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 12/7/2565 9:42:36
Page 1 of 6 (56 items)Prev123456Next
x
รับสมัครงาน 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11/11/2565 16:53:56
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 11/11/2565 16:52:19
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 7/3/2565 16:08:46
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 7/3/2565 16:07:06
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 30/8/2564 15:02:17
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 25/8/2564 9:38:06
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25/8/2564 9:32:41
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18/8/2564 12:57:18
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตําแหน่ง อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 9/3/2564 14:33:47
รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 6/10/2563 16:25:10
Page 1 of 2 (15 items)Prev12Next

ความรู้สู่ชุมชน


อ่านข่าวทั้งหมด
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่