ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


ปฏิทินการใช้ห้องเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


MD 2301 ห้องเรียน(อาชีวอนามัยฯ)
นายจาตุรนต์ กัณทะธง
kantathong14@gmail.com
MD 3301 ห้องเรียน
นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ
Jeffy123424@gmail.com
MD 4201 ห้องเรียน
นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ
Jeffy123424@gmail.com

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่