ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

- แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


แผนการดำเนินภารกิจ/ติดตาม คณะสาธารณสุขศาสตร์

- รายความก้าวหน้าการดำเนินการของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่