ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1/11/2565 16:43:20 การวิจัย
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย R2R 4/10/2565 9:27:33 การวิจัย
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย R2R 4/10/2565 9:26:20 การวิจัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรม OccUp Showcase 2022 3/10/2565 11:15:51 การวิจัย
“สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้แนวคิด "The Resilience for enhancing health in the upcoming life" หรือความร่วมมือในการยกระดับสุขภาวะในโลกอนาคต “ 27/9/2565 8:48:52 การวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 26/9/2565 15:43:58 การวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 26/9/2565 15:42:16 การวิจัย
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 26/9/2565 9:44:38 การวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดย AUN-HPN ร่วมกับ TUN-HPN เป็นเจ้าภาพ 5/9/2565 8:45:19 การวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ และคณะ ในโอกาสได้รับการเผยแพร่บทความปริทัศน์ในวารสารระดับนานาชาติ Top 10% 4/7/2565 11:47:31 การวิจัย
Page 1 of 6 (59 items)Prev123456Next
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่