ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 6/12/2566 9:56:29 การวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 16/11/2566 16:18:07 การวิจัย
ขอเชิญบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training 6/10/2566 14:42:15 การวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Conference for Public Health, Environment, and Education for Sustainable Development Goals and Lifelong Learning" 3/10/2566 9:08:57 การวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 27/9/2566 16:08:13 การวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 13/9/2566 10:43:08 การวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 13/9/2566 10:27:27 การวิจัย
โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาเจียวกู่หลาน 9/8/2566 10:19:52 การวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 10/7/2566 10:42:47 การวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม “เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนจากองค์กรทางด้านสุขภาพ” 8/7/2566 7:27:16 การวิจัย
Page 1 of 9 (90 items)Prev123456789Next
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่