ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ บุญนุ่ม (น้องเนย) 30/8/2565 9:33:35 การบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ Kantary Bay Rayong จังหวัดระยอง 22/7/2565 23:38:19 การบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7/7/2565 13:10:38 การบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 10/6/2565 9:33:55 การบริหาร
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 1/4/2565 16:12:33 การบริหาร
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1/4/2565 16:11:51 การบริหาร
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1/4/2565 16:10:23 การบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนันสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ “การนำเสนอคู่มือปฏิบัติงาน” 9/3/2565 11:19:57 การบริหาร
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 7/3/2565 16:20:50 การบริหาร
กรมควบคุมโรครับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 28/2/2565 7:00:15 การบริหาร
Page 1 of 5 (48 items)Prev12345Next
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่