ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและเข็มวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2565 23/9/2565 16:52:32 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล 24 กันยายน" 23/9/2565 13:38:10 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง 17/8/2565 21:40:32 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน แก่วัดแม่กาห้วยเคียน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2565 1/8/2565 14:18:31 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการพลิกฟื้นวิถีภูมิปัญญาชุมชน 1/8/2565 14:14:29 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี 18/7/2565 15:56:45 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและประเพณีเดินเข้า ม.พะเยา ปีการศึกษา 2565 18/7/2565 9:11:25 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา กตัญญุตา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2565 11/7/2565 9:06:43 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธบายศรีสู่ขวัญ "ฮับขวัญน้อง ฮ้องขวัญเจ้า เข้าเฮือนสาสุขฯ" และพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2565 14/6/2565 14:50:00 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรน้องใหม่และกิจกรรมมหกรรมจิตอาสา 12/6/2565 14:30:29 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 5 (42 items)Prev12345Next
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่