ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์ปิยะวดี ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ

        เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562  ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ปิยะวดี ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ The Ninth International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, GEOMATE 2019 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 


ภาพ :   อาจารย์ปิยะวดี ศรีวิชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ปิยะวดี ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2562 16:47:40

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่