ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดี 
กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ และดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
เรื่อง The Influence of Air Pollution on Disease and Related Health Problems in Northern Thailand

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/9/2565 9:44:38

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่