ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม เรื่องลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูแมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ร่วมให้ความรู้และสอนนักเรียน ผู้ปกครองในการทำลูกประคบสมุนไพร เพื่อต่อยอดทางด้านเศรษฐกืจในพื้นที่ต่อไป

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/7/2565 11:23:18

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่