ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 
จำนวนผู้อ่านข่าว ::315

     แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/4/2564 9:33:23

Print Friendly and PDF
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่